Schoolplein Inrichten in 7 Stappen

meisje op schommel schoolplein

Een schoolplein inrichten heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. Waar begin je? Wie schakel je in? Een goede voorbereiding is essentieel. Van een idee naar een succesvol (groen) schoolplein in 7 stappen.

Een schoolplein inrichten. Waar moet je aan denken? Kun je helemaal zelf een (groen) schoolplein ontwerpen? Alles kan . De vraag is of je het moet willen.

 

De voordelen van een groen schoolplein zijn eindeloos. Een groen schoolplein draagt bij aan de rust, creativiteit, inspiratie en concentratie van kinderen, zowel buiten als binnen. Een groen schoolplein daagt uit tot nieuw spel en bovendien gedragen kinderen zich anders op een groen schoolplein. Ze zijn socialer, creatiever en maken een stuk minder ruzie.

 

Deze voordelen wil iedereen wel en wanneer je het idee van een groen schoolplein in een oudergroep of docentengroep neerlegt, krijg je vaak een storm van ideeën en leuke initiatieven. Een schoolplein inrichten is echter geen groep 8 musical, leuk om naar te kijken en als er iets misgaat, dan is dat best grappig of leerzaam. Een (groen) schoolplein moet jarenlang plezier geven en een fout in het ontwerp of de aanleg, kan desastreuze en vooral vaak hele dure gevolgen hebben.

Leuke initiatieven van ouders of docenten moeten dan ook goed onder de loep worden genomen. Is dit praktisch houdbaar, past het bij onze school, past het bij de didactische visie, hoe onderhouden we dit, wat kost dat dan? Allemaal vragen die belangrijk zijn bij het ontwerp van een groen schoolplein.

 

 

Bij een schoolplein inrichten houden de Schoolpleinvergroeners rekening met:

–       Pedagogische onderbouwing van spel; kinderen spelen op verschillende manier. Grofweg kan je die pedagogische indelen in een aantal groepen. Bij het schoolplein inrichten moeten al deze groepen kinderen een plek hebben waar zij hun ei kwijt kunnen.

–       Didactische onderbouwing van het ontwerp; een schoolplein mag een verlengstuk worden van de klas. Buiten spelen wordt buiten leren. de Schoolpleinvergroeners ondersteunen docenten bij het integraal gebruik van groene schoolpleinen in het onderwijsleerproces.

–       Een goed evenwicht tussen letterlijk en figuurlijk groen; letterlijk groen (natuur) heeft voordelen op de psyche van kinderen volwassenen. Om een groen schoolplein houdbaar te houden is een combinatie met speeltoestellen essentieel. de Schoolpleinvergroeners ontwerpen groene schoolpleinen die ook figuurlijk groen zijn. Gemaakt van duurzame materialen. Voor een groenere wereld, nu en in de toekomst. Voor meer tips hierover, lees onze blog over groene schoolpleinen.

–       Pedagogische visie van de school; door onze kennis van het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen ontwerpen wij groene schoolpleinen die passen bij de school. Het schoolplein als een visitekaartje van de school. Bij een schoolplein inrichten wordt rekening gehouden met de pedagogische visie van de school, zo wordt het plein een verlengstuk van de klas.
– De financiële haalbaarheid en de praktische houdbaarheid van het plein; in het ontwerp van een schoolplein moet ook goed gekeken worden naar de houdbaarheid. Wat kost het onderhoud, hoe kan de school dit het beste invullen. Door middel van leskisten worden kinderen en docenten uitgedaagd om een deel van het onderhoud als een moment van de les in te vullen.

–       Veiligheid; de ontwerpen van de Schoolpleinvergroeners zijn veilig. Doordat wij opgeleid zijn tot inspecteur speeltoestellen, zijn wij op de hoogte van de laatste wijzigingen op het gebied van veiligheid. Doordat er bij het schoolplein inrichten reeds gekeken naar de plaats maar ook de functie van speelaanleidingen en speeltoestellen, wordt er veel tijd en geld bespaard bij de uitvoer.

Voor de Schoolpleinvergroeners is de relatie met onze opdrachtgever het belangrijkste uitgangspunt in de samenwerking. We beogen een partnerschap waarin we samen kijken naar de beste opties voor nu en in de toekomst. 

Het ontwerp en de begeleiding kan bekostigd worden uit subsidie. 

Schoolplein inrichten in 7 stappen.


Een schoolplein inrichten gaat niet over een nacht ijs. Waar houdt je rekening mee? Hoe ontwerp je een groen schoolplein? Waar begin je, hoe financier je een groen schoolplein en wanneer is het klaar?

Een groen schoolplein ontwerpen is een proces wat zowel inspirerend als frustrerend kan werken. De aanleg is namelijk meer dan alleen het plaatsen van wat groen. Het gaat over fundamentele keuzes, tussen speelgroen of kijkgroen (lees hierover meer in onze blog Natuurlijk Schoolplein), tussen speelaanleidingen of speeltoestellen en keuzes in materialen.

 

Er wordt nagedacht over de pedagogische en didactische functie van het schoolplein en uiteraard mag het onderhoud niet vergeten worden. Wij geven 6 stappen voor het ontwerp van een groen schoolplein:

 

Stap 1:

Het idee.

Een groen schoolplein aanleggen doe je niet in je eentje. Allereerst moet er goed nagedacht worden over wie je betrekt bij het ontwerp van het groene schoolplein. Richt je een commissie in en zo ja, wie komt daar dan in? Docenten? Directie? Ouders? Leerlingen? Een combinatie ervan of wordt het een kleine commissie en schakel je later met desbetreffende andere partijen. Denk alvast na over eventuele hulptroepen die je op een later moment kunt benaderen.

 

Denk ook na over wie het aanspreekpunt of de kartrekker wordt en leg zoveel mogelijk vast.
Het loont om vanaf het begin een professional in te schakelen die meedenkt over de voorwaarden, het ontwerp, de uitvoer maar ook het onderhoud. De kosten die een professional met zich meebrengt kun je vaak vergoeden vanuit de subsidie en de kosten die het uiteindelijk scheelt in eventuele aanpassingen of het herstellen van schade, is het meer dan waard. Een professional heeft ervaring, is misschien door schade en schande wijs geworden maar weet wat er komt kijken bij de inrichting van een schoolplein. Tevens hebben zij ervaring met beplanting en de voorwaarden voor een ontwerp van een groen schoolplein bij het aanvragen van subsidies. Kijk kritisch naar de partij die je hiervoor vraagt.

 

Acties:
* bedenk wie er allemaal gaat meedenken
* bepaal wie de kartrekker wordt
* maak een lijst met eventuele hulptroepen
* schakel op tijd een professional in

 

Stap 2:

Voorbereiding.

Wanneer er een commissie, een groep of een eindverantwoordelijke is die zich bezighoudt met het inrichten en het ontwerp van het plein, kan de voorbereiding beginnen. Gesprekken met docenten, gesprekken met leerlingen, gesprekken met gemeente en het eerste brainstormen over het ontwerp kan beginnen. Leerlingen kunnen inspirerende en vernieuwende visies geven op het ontwerp van het groene schoolplein. Docenten zijn een grote bron van informatie als het aankomt op do’s en dont’s. Een goede professional helpt de docenten ook met eventuele dromen en angsten in kaart te brengen en deze in het ontwerp van het schoolplein te laten terugkomen.
Dit is ook het moment om te kijken naar de biodiversiteit. Staat er al groen op het plein? Wat voor groen komt er in de omgeving voor en hoe kunnen we dat toevoegen aan het ontwerp van het groene schoolplein.
 

Acties:
* gesprekken met alle betrokkenen
* Brainstormsessie over wensen, eisen en angsten
* biodiversiteit bekijken

schoolplein inrichten

 

 

Stap 3:

Het ontwerp.

In de aanloop naar deze stap heb je al enorm veel informatie verworven. Dit is het moment om dat allemaal samen te brengen in een ontwerp. Let goed op dat de professional die je hiervoor inschakelt, mits je dat niet al bij stap 1 hebt gedaan, weet heeft van de keuringsvoorwaarden van een schoolplein. Helaas is dit lang niet bij alle ontwerpbureaus het geval. Het vragen naar een diploma Inspecteur Speeltoestellen is dus zeker waardevol.
Denk ook goed na over de pedagogische en didactische waarden van het schoolplein. Buiten spelen wordt buiten leren.
Maak een lijst met eisen, en met wensen en laat de professional hier gerichte keuzes in te maken in verband met valruimtes en afstanden.

 


Acties:
* maak een prioriteitenlijst. Wat zijn eisen, wat zijn wensen van het ontwerp.
* Denk goed na over de pedagogische en didactische visie van het schoolplein
* denk heel erg goed na over de verdeling van speelaanleidingen, speeltoestellen en groen. Dit is cruciaal voor een schoolplein dat haalbaar én houdbaar is. Voor een uitgebreide uitleg, ga naar onze blog Tips.
* laat de professional alvast een (voorlopige) begroting presenteren. Dit is minstens zo belangrijk als de ideeën zelf
* denk nu al na over het onderhoudsplan en vraag de professional om hulp. Lees goed onze blog Tips voor een groen schoolplein wat écht haalbaar is.

 

Stap 4:

Begroting en subsidies
Voor een uitgebreide blog over waar je op moet letten bij de aanvraag van subsidies verwijs je ik graag naar de blog Subsidie Groene Schoolpleinen. Het aanvragen van subsidies kan een lang en frustrerend proces zijn, wanneer je geen ervaring hebt met alle bureaucratie. de Schoolpleinvergroeners nemen dit graag voor je uit handen door de aanvraag en ook de financiële verantwoording achteraf voor je uit te voeren. Tevens houden wij reeds bij het ontwerp rekening met de voorwaarden voor subsidie waardoor je niet voor verrassingen komt te staan en plots alsnog je ontwerp moet aanpassen wegens regelgeving.

 


Acties:
* definitieve begroting maken
* subsidies in kaart brengen
* subsidies op tijd aanvragen maar zeker niet te vroeg

 

Stap 5:

Taakverdeling
Na het ontwerp van het groene schoolplein is het goed om een taakverdeling en planning te maken. Wie doet wat, wanneer en hoe? Zo kan er geen onduidelijkheid bestaan en vooral zo min mogelijk vertraging opgelopen worden. Dit is belangrijk omdat subsidies soms maximale looptijd hebben in de uitvoer.

 


Acties:
* duidelijk overzicht maken van de komende maanden tot de uitvoerweken; wie doet wat.

 

Stap 6:

Aanleg.
Ook bij de aanleg van het groene schoolplein loont het om het beheer en management bij de professional te laten. de Schoolpleinvergroeners zijn volledig onafhankelijk en dus niet gelieerd aan een hovenier of een speeltoestellenleverancier. Hierdoor kunnen bij eerlijk, transparant en open kijken naar de beste opties voor een school. Soms is dat alles uit handen geven bij een aannemer, maar met ouderparticipatie en kinderen die helpen kom je ook een eind en kun je kosten besparen. Een groen schoolplein ontwerpen en aanleggen is maatwerk. de Schoolpleinvergroeners kijken samen met de school naar de beste opties voor jouw situatie.

 

 

Acties:
* taakverdeling maken; wie is er eindverantwoordelijke
* werkplanning maken

 

Stap 7:

Gebruik en beheer.
Een schoolplein inrichten is meer dan alleen een ontwerp. Een onderhoudsplan van een (groen) schoolplein is misschien nog belangrijker dan de aanleg zelf. Denk ook goed na bij wie je het beheer in handen geeft. Bij ouders; wat als die ene enthousiaste ouder weggaat, bij docenten; wat als die ene enthousiaste docent wegvalt, bij een hovenier kan behoorlijke kosten met zich meebrengen.  Door de aanleg van bijvoorbeeld amfitheaters, het aanbieden van leskisten en ideeën ondersteunen wij docenten te ondersteunen in een integraal gebruik van groene schoolpleinen in het onderwijsleerproces. En bouwen de Schoolpleinvergroeners een groen schoolplein dat zowel pedagogisch als didactisch past bij de school. Buiten spelen wordt buiten leren.

Als extra service komen de Schoolpleinvergroeners een jaar na oplevering nog een keer terug om het gebruik en beheer met eigen ogen te zien en nog wat tips en trics te geven.

Acties:
* Financiële verantwoording maken en versturen
* Een jaarplanning voor het onderhoud en beheer maken en taken daarin duidelijk verdelen
* Eventuele verbeterpunten noteren

de Schoolpleinvergroeners maken de grijze buitenruimte van basisscholen, kinderdagverblijven en bso’s inspirerend en uitdagend groen. Door een groen plein vertonen de kinderen socialer, dynamischer gedrag buiten en betere prestaties en meer rust binnen. Onze ontwerpen zijn pedagogisch en didactisch onderbouwd, onderhoudsarm en mogelijk voor elk budget. Vraag ons naar de subsidiemogelijkheden in jouw provincie. 

Lees al onze blogs

Ontdek ons hart voor buitenleven