Subsidie

S
S

Voor de aanleg van een groen schoolplein zijn er verschillende subsidies mogelijk. Welke subsidies er mogelijk zijn in jouw provincie of gemeente? Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Neem contact met ons op en wij informeren jullie graag naar de mogelijkheden.

Voor de aanvraag van de subsidie ontzorgen de Schoolpleinvergroeners volledig. We onderzoeken de verschillende mogelijkheden, zorgen dat de aanvraag helemaal compleet is en dienen door directe lijnen een aanvraag in bij de desbetreffende organisatie. Na afloop van de realisatie helpen wij met de financiële verantwoording.

schoolplein-subsidie de-schoolpleinvergroeners

Subsidie Schoolplein Mogelijkheden

De voordelen van een groen schoolplein worden steeds bekender. Hierdoor worden ook de mogelijkheden voor subsidies breder. Zowel landelijk als provinciaal zijn er steeds meer financiële potjes waar scholen gebruik van kunnen maken. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden via gemeente, fondsen, stichtingen of binnen schoolbesturen. Hieronder hebben wij een aantal mogelijkheden voor subsidie schoolplein op een rijtje gezet. Voor de laatste updates en alle andere mogelijkheden, neem contact op. 

Subsidie Schoolplein per Provincie

Subsidie schoolplein Gelderland
Provincie gelderland

De provincie Gelderland heeft een subsidie van maximaal €17.500 voor het vergroenen van schoolpleinen voor basis en voortgezet onderwijs. Meer informatie.

 

Waterschap rivierenland

Waterschap rivierenland heeft een subsidie voor inwoners die hun tuin, buurt of schoolplein klimaatbestendig willen maken. Daarnaast zijn zij hard aan het werk om de Subsidie Klimaatactief een nieuwe invulling te geven.   meer informatie. 

Gemeenten

Verschillende gemeentebesturen hebben sinds kort subsidies voor scholen die hun schoolplein groen of groenblauw willen maken. De gemeenten Putten, Apeldoorn, Zaltbommel en Ede zijn hier voorlopers in.
Subsidie schoolplein Putten
Subsidie schoolplein Zaltbommel
Subsidie schoolplein Ede
subsidie schoolplein Apeldoorn

Subsidie schoolplein Overijssel
provincie overijssel

De provincie Overijssel heeft een subsidie van maximaal €10.000 voor scholen die hun schoolplein willen vergroenen. 
meer informatie.

Subsidie schoolplein Drenthe
Waterschap

Het waterschap Drents Overijsselse Delta steunt met een subsidie die verkoeling geeft of wateroverlast tegengaat. 
meer informatie.  

Subsidie schoolplein Noord-Brabant
schoolpleinen van de toekomst

Een mooie samenwerking van provincie, waterschappen, Prins Bernhard cultuurfonds  en gemeenten steunen scholen in het vergroenen van hun schoolplein. Er is een subsidie mogelijk van maximaal €14.000 meer informatie.

Subsidie schoolplein Utrecht
Utrecht natuurlijk

Een subsidieregeling die duurzame initiatieven in de Gemeente Utrecht steunen. meer informatie

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht stelt een subsidie van maximaal €20.000 ter beschikking voor het vergroenen van het dak van een schoolgebouw. meer informatie.

Prins Bernhard cultuurfonds

Via het KIEM-project kunnen scholen aanvraag doen voor bijvoorbeeld een pluktuin of een educatief project op het gebied van natuur. meer informatie.

Hoogheemraadschap

Via de subsidieregeling Blauwe Bewondersinitiatieven stelt het hoogheemraadchap subsidie ter beschikking van maximaal €5000 voor projecten die het waterbewustzijn vergroten. meer informatie.

Subsidie schoolplein Noord-Holland
Amsterdam

De Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS) is een subsidieregeling waarbij er steun wordt gegeven voor het (her)inrichten van het schoolplein. Er is een maximale subsidie van €50.000 mogelijk. meer informatie.

Alkmaar

Met de regeling Subsidie Groen en Dieren, steunt de gemeente scholen met de aanleg van een groen(blauw) schoolplein. meer informatie.

Subsidie schoolplein Zuid-Holland
Themafonds groenblauwe schoolpleinen

Provincie Zuid-Holland en Prins Bernhard cultuurfonds geven samen steun aan scholen die hun schoolplein willen vergroenen. De vergoeding ligt tussen de €1000 en €15.000. meer informatie.

hoogheemraadschap

De hoogheemraadschappen ‘Delfland’, ‘Schieland en de Krimpenerwaard’ en ‘Stichtse Rijnlanden’ stellen subsidiemaatregelen ter beschikking voor aanpassingen voor een meer blauwgroene omgeving.
Meer informatie Delfland
Meer informatie Schieland.
Meer informatie Stichtse Rijnlanden. 

Waterschap Rivierenland

Een subsidie voor maatregelen die overlast door water of hitte voorkomen. Er is een subsidie van maximaal €15.000 mogelijk. meer informatie.

Fonds Schiedam Vlaardingen

Voor scholen die hun schoolplein willen vergroenen steunt het fonds met een startbedrag van €2000 voor de planvorming. Meer informatie. 

Gemeenten

In Zuid-Holland zijn er relatief veel gemeenten die een extra regeling hebben voor scholen om (blauw)groene schoolpleinen te kunnen financieren. Bovendien heeft de gemeente Rotterdam naast de subsidie voor groen(blauwe) schoolpleinen nu ook een extra subsidie Klimaatadaptatie. Er is een subsidie mogelijk van €500 per toegevoegde kubieke meter waterberging, €5 per vierkante meter afgekoppeld oppervlak en €10 per toegevoegde vierkante meter groenoppervlak. Een combinatie is mogelijk met een maximum van €50.000.
Subsidie Klimaatadaptatie Rotterdam.  
Subsidie schoolplein Rotterdam.
Subsidie schoolplein Dordrecht.
Subsidie schoolplein Goeree-Overflakkee.
Subsidie schoolplein Westland.
Subsidie schoolplein Schiedam.