jongen klimt in bos

Groen schoolplein

G

Een groen schoolplein heeft enorm veel voordelen. Wij leggen je graag kort uit welke voordelen men ervaart na de aanleg van een groen schoolplein. Voor de volledig onderbouwde review met verwijzingen naar de wetenschappelijke artikelen, verwijzen wij je graag naar ons white paper.

Download ons Whitepaper.

Een groen schoolplein verbetert de prestaties in de klas:

Door kinderen in contact te brengen met natuur zijn ze rustiger wanneer zij terugkomen in de klas. Na spelen op een groen schoolplein presteren kinderen beter op cognitief niveau dan kinderen die op een grijs schoolplein hebben gespeeld. Concreet betekent dit dat zij beter presteren op schooltaken.

Een veilige leeromgeving voor elk kind:

Kinderen op een groen schoolplein hebben minder ruzie, zijn aardiger voor elkaar en pesten minder.

Buiten spelen wordt buiten leren:

Natuur daagt uit en is dynamisch. Een groen schoolplein leidt tot meer creatief spel en geeft kinderen de kans om door directe feedback te leren over de natuurlijke elementen.

Kinderen gaan met meer plezier naar school:

Scholen met een groen schoolplein worden door de kinderen als positiever beoordeeld. Kinderen gaan met meer plezier naar school en vinden hun school te gek.