De Schoolpleinvergroeners

de Schoolpleinvergroeners

de Schoolplein vergroeners

Gestart in 2020 en tijdens de lockdown rond de 100 groene schoolpleinen bezocht en onderzocht. Uit gesprekken met conciërges, leerkrachten en directeuren weten wij wat wel en niet werkt. Zowel financieel als praktisch. Wij hebben een uniek product ontwikkeld. De kracht van de Schoolpleinvergroeners zit hem hierin: wij ontwerpen een schoolplein dat niet alleen wensen en eisen weergeeft; wij stellen ook onze eigen eisen. Een passende speelplek voor elk type spel in combinatie met de pedagogiek van de school. Tel daar de kennis van het WAS/veilige speeltoestellen bij op. Een ontwerp van de Schoolpleinvergroeners gaat veel verder dan tegels eruit, planten erin. Dat moet ook wel want een schoolplein is geen park en een schoolplein is ook geen speeltuin. Bijzonder is ook onze voorcalculatie. Bij het eerste ontwerp krijg je gelijk een globale kostenraming. Daarmee weet je gelijk op welke schaal je je financiering op orde moet maken. Of je plan moet bijschaven. Vooral de combinatie van een plein passend bij de pedagogiek en de vooraf grofweg bekende kosten maakt dat je goed voorbereid met het bestuur of andere financiers om tafel kan.
Eigenaar Tjitske Westra: woonachtig in Arnhem, opgeroeid in de Randstad. Werkervaring in voortgezet onderwijs, examenontwikkeling en maatschappelijk werk. Stevig geworteld in haar netwerk.
de Schoolpleinvergroeners werken samen met diverse externe specialisten. Doe wat je het beste kan en maak zo samen de beste producten. Zo ontwerpen de Schoolpleinvergroeners de best passende groene(re) pleinen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Geld en onderwijs schuurt. Juist daarom is het zo belangrijk om nog voor de aanleg van een schoolplein goed na te denken over de houdbaarheid maar ook over de financiële uitvoerbaarheid. Want geld geef je maar een keer uit.